กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสัญจร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๙ น.

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสัญจร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีนายสะเทือน ลิบลับ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายยูซบ โต๊ะวัง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมและประชาชนร่วมกิจกรรม มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนและเครือข่าย การสาธิตภูมิปัญญา และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share