กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางยะรา สาวสวรรค์ และนางสุพรรณี รุ่งมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  นางกรรณิกา  เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางยะรา สาวสวรรค์ และนางสุพรรณี รุ่งมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share