กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดประจวบคีรีขนธ์**จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น.
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดประจวบคีรีขนธ์ พร้อมด้วย ตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น ๕ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share