กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมทุกชุมชนในตำบลฝั่งแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ชุมชนทุกชุมชนในตำบลฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน, อสม, จิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๕๐  คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share