กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมอาสนวิหารแม่พระนิรมล ร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑o


28 กรกฎาคม 2562

 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบอาสนวิหารแม่พระนิรมล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share