กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

นางศิริรัฐ ศรีชนะ กำนันตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชนทุกกลุ่มร่วมกันทำบุญตักบาตร ในชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ


ชุมชนคุณธรรมวัดวัดบูรพาภิรมยาราม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

     นางศิริรัฐ  ศรีชนะ  กำนันตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับคณะสงฆ์  ผู้นำชุมชนทุกกลุ่มร่วมกันทำบุญตักบาตร  ในชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

      ในการนี้ เป็นการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร  โดยใช้มิติศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share