กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเพก พรหมมาศ์ และ ยกรบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.

จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเพก พรหมมาศ์ และ ยกรบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายไชยนันท์ แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมชมการแสดง

  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share