กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share