กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับจังหวัดปแระจวบคีรีขันธ์ และชชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล


    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับจังหวัดปแระจวบคีรีขันธ์ และชชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ และพื้นที่ใกล้เคียง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share