กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย นางสาวอรวรรณ มีใหม่   นายอำเภอบ้านเหลื่อม ประธานพิธี ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share