กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


วันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นางกรรณิกา  เอี้ยวสกุลรัตน์  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  มอบหมาย นางยลกานต์  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนใน หมู่ ๒ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม  

ชุมชนคุณธรรมบ้านตลาด หมู่ ๖  ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share