กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๘/๒๕๖๒

คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบวัดนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา "เทศน์สามัคคี" ครั้งที่ ๑ ปีที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒


8 สิงหาคม 2562

คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบวัดนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา​ "เทศน์​สามัคคี​" ครั้งที่ 1 ปีที่ 1 พุทธศักราช 2562 คณะสงฆ์​อำ​เภอ​เขมราฐ​ แสดงโดยพระครูปริยัตยานุการ​ เจ้าคณะ​ตำบลแก้งเหนือ​ นายกฤตกร  ถาศักดิ์​ นายอำเภอ​เขมราฐ​ ประธานฝ่ายฆราวาส. โดยเริ่มที่วัดนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share