กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดสนามคลีตะวันออก จัดพิธีทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดสนามคลีตะวันออก จัดพิธีทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ๗๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share