กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้นำศาสนา ๓ ศาสนา บรรยายให้ความรู้และนำชมศาสนสถาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share