กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๘/๒๕๖๒

นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนาลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดต้นชุมแสง ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา และนางสมศรี  แสงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดต้นชุมแสง ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านต้นชุมแสง (เต้นกำรำเคียว)  อาหารพื้นบ้าน​ ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก พรมเช็ดเท้า หมวกผ้าและสายร้อยพวงมาลัย โดยมีพระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส เจ้าอาวาสต้นชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายพลังบวรของชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมให้การต้อนรับ 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share