กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ (ต้นแบบ) วัดสุวรรณาราม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ฯลฯ


วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา   อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ไหว้พระสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา  เจริญจิตภาวนา  ปฏิบัติธรรม และออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน หมุนเวียนกันไป   เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙  โดยมีพระมหาอภิชาติ อภินันโท ผอ.ศพอ.,เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และรองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม ประมาณ ๑๕๐ รูป/ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share