กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัด"ค่ายครอบครัวคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๒ " ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข


วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 

สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัด"ค่ายครอบครัวคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 " ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข

     วันที่  24  สิงหาคม  2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก นักเรียน เยาวชนและผู้ปกครอง จากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย จำนวน 90 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และสรุปถอดบทเรียนด้านคุณธรรม 4 ประการ ณ โรงแรมพิมานอินน์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share