กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน เขต ๗ พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ จุนพน ๓๕ พระคาถา


วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

     นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน เขต ๗ พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ จุนพน ๓๕ พระคาถา  ณ ศาลาการเปรียญ วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

      พร้อมกันนี้ ทางสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ รับทราบถึงกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่จะจัดขึ้น ณ วัดเจดีย์ยอดทอง ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share