กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานตามโครงการสืบสานกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น"ทอดเทียนการกุศลเพื่อสืบสานประเพณี"


วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

นางสาวพัชนี  สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายชัยโรจน์ วุฒิเจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายวิชิต สุทธิสิงห์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมงานตามโครงการสืบสานกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น"ทอดเทียนการกุศลเพื่อสืบสานประเพณี" และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องสรภัญญ์ะพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดย นายเกียรติคุณ ศีลอุดม เลขานุการ นายกอบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ชิงถ้วยรางวัลจาก พระมหาประทวน อาภสสโร เจ้าอาวาสวัดสายทอง

     จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ศาสนสถานตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดสายทอง  บ้านหนองผำ-โคกสวรรค์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

    โดย พระมหาประทวน อาภสสโร เจ้าอาวาสวัดสายทอง พร้อมด้วย นายก อบต.หนองหว้า ,สมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภู เขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,สมาชิกสภา อบต.กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านฯ

   มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ประมาณ ๔๕๐ คน และส่งทีมเข้ารับการประกวดการแข่งขันขับร้องสรภัญญ์ะพื้นบ้าน รวม ๑๒ ทีม

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share