กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน


วันที่ ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศิริชัยเจริญ และศาสนสถาน โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย วัดศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีพระครูโกวิทสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ,ผอ.ศพอ.วัดศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน ครู ๑๘ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share