กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เตรียมงานประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดกกต้อง อ.กุฉินารายณ์


วันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๒

 นางศุภาวี  บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกัญญพัชร นางาม น.ส.วรัญญ ศรีเนตร นางกรรณิการ์ อนันตภักดิ์ และน.ส.อภิญญา ทองอินทร์ ลงพื้นที่เตรียมงานประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดกกต้อง อ.กุฉินารายณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share