กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒


          ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฯ โดยมี พระครูอุดมบุญเขต เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ ประธานพิธี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนาใหญ่ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

          กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share