กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจาบ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมชั้น” และ “ขนมตะโก้” ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจได้เรียนรู้เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้


          วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจาบ นำโดย พระปลัดนุกูล ธฺมมทีโป ผู้นำชุมชนฯ   จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้นและ "ขนมตะโก้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจได้เรียนรู้เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายรพีพงษ์ โชติธรวิสุทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และ นายไพรัตน์ โคติเวทน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประสานงานและการร่วมกิจกรรมโครงการฯ  ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจาบ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

          กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share