กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๘/๒๕๖๒

นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ณ พื้นที่จังหวัดหนองคาย ๓ แห่ง


             วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ  ที่ปรึกษากรมการศาสนา และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวรณ พื้นที่จังหวัดหนองคาย ๓ แห่ง ดังนี้

  - ชุมชนคุณธรรมวัดเทพพลประดิษฐาราม อ.เมืองหนองคาย จังหนองคาย

 -ชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

- ชุมชนคุณธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

      ในการนี้ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนคุณธรรมทั้ง ๓ แห่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share