กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดมัชฌิมเขตมงคล จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


   วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดมัชฌิมเขตมงคล อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๕๐ รูป/คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share