กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ธูปบูชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิววรวิหาร โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝายสงฆ์

 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี

 

นิพนธ์  ธูปบูชา : รายงาน

ศุภฤกษ์/ เดชภินันท์/ปิยาภรณ์ : ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share