กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม และออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกาหมุนเวียนกันไป เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙


วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) และชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา   อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ไหว้พระสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา  เจริญจิตภาวนา  ปฏิบัติธรรม และออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกาหมุนเวียนกันไป  เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙  และทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นบุญประเพณีในฮีต ๑๒ บุญข้าวประดับดิน โดยมีพระมหาอภิชาติ อภินันโท ผอ.ศพอ.,เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และรองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม ประมาณ ๑๘๐ รูป/ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share