กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามการขับเคลื่อนและรายงานกิจกรรมชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่โสพิมพ์ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา  ชิณบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและติดตามการขับเคลื่อนและรายงานกิจกรรมชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่โสพิมพ์ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share