กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๙/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ให้แก่องค์กร ชุมชน เเละหน่วยงาน พร้อมลงนามปฏิญญา “ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอขุนยวมสู่อำเภอคุณธรรม”


วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ให้แก่องค์กร ชุมชน เเละหน่วยงาน พร้อมลงนามปฏิญญา "ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอขุนยวมสู่อำเภอคุณธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share