กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน มีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเเต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ สาธิตมรดกภูมิปัญญา การประกวดอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพโดยในวันนี้เป็นเมนูจากผัก การเเสดงเเสงสีเสียง การเดินเเบบเเฟชั่นชุดชาติพันธุ์ ศิลปินนักร้องไทใหญ่(นางหมวยใส) นอกจากนี้ยังมีการแสดงงานศิลป์เมืองสามหมอก การละเล่นของปกาเกอญอ : หน่อคะโท้ ,ไม้โกกเกก และบ้านจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ​ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share