กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๙/๒๕๖๒

นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ (ต้นแบบ) ณ วัดทรงธรรมบรรพต


วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวพัชนี สภา  วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ต้นแบบ) ณ วัดทรงธรรมบรรพต บ้านวังสำราญ หมู่ ๒  ตำบลวังทอง  อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย พระครูประทีปธรรมาธร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมบรรพต ให้ข้อมูลในการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share