กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องสรภัญญะและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ วัดหนองกุงวนาราม บ้านหนองกุง


วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวพัชนี สภา  วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายชัยโรจน์ วุฒิเจริญสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายวิชิต สุทธิสิงห์  นวธ.ชำนาญการ,นางสาวรัชตพนิดา ปุริโส,นางสาวทรายทอง จันทลือชัย นวธ.ปฏิบัติการ  เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องสรภัญญะและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ วัดหนองกุงวนาราม บ้านหนองกุง หมู่ ๔  ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นายฉลาด โสภา  กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ต้นแบบ) ณ ศาลาประชาคมตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share