กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดบ้านเหล่า (ธ) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดบ้านเหล่า (ธ) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมประกอบด้วย

  เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร

  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๓๐๐ คน

  เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. จัดการแสดงซอพื้นบ้านบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยอาจารย์ศันสนีย์ อินทร์สาน ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ ล้านนา

  เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยมีหลวงปู่ทวี จิตฺตคุตโต  เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ และนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน เข้าร่วมพิธี

  ทั้งนี้ตลอดงานได้จัดนิทรรศการแสดงเผยแพร่ชีวประวัติและหลักธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share