กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๒

พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน เจ้าอาวาสวัดสนามคลีตะวันออก ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เป็นพิธีกรและวิทยากรบรรยายประจำการอบรมความรู้พระนวกภูมิ คณะสงฆ์อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

     พระสมุห์เชษฐา ปิยสาสโน เจ้าอาวาสวัดสนามคลีตะวันออก ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เป็นพิธีกรและวิทยากรบรรยายประจำการอบรมความรู้พระนวกภูมิ คณะสงฆ์อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ วัดราษฎรเจริญ ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share