กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๙/๒๕๖๒

สำนักวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรม วัดศรีสว่างอุดมพร ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวพัชนี สภา  วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายชัยโรจน์ วุฒิเจริญสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, นางสาวพรทิพา  พรรณสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรม วัดศรีสว่างอุดมพร ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา  ๑๓.๓๐ น. ประชุมการดำเนินงานตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share