กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๙/๒๕๖๒

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ทีมนักวิชาการที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔)


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  ๐๙.๓๐ น.

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ทีมนักวิชาการที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม ที่ ๔ นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) : ผู้ให้ข้อมูล

สุวิภา ปุณณะเวส : รายงาน

พรพนิต ผดุงสงฆ์ : ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share