กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๒

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธี โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธี โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (การจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีกิจกรรมดังนี้ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน/ การแห่หมฺรบ/การประกวดหมฺรบ/การสาธิตการทำขนมเดือนสิบ/การสาธิตการทำสบู่ น้ำยาล้างจาน/การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share