กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ประสานงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ วัดสามัคคีประชาราม


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางกฤษณา สิทธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมนางจุรีรัตน์ ขาอ่อน, นางโชติรส โสมภีร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ วัดสามัคคีประชาราม  อ.โคกเจริญ และโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share