กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ ประสาน ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) จังหวัดอุดรธานี


8 ตุลาคม​ 2562 เวลา 09.00-15.30น.

นางเกศนี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางรวงทอง พลธิราช นวธ.ชำนาญการพิเศษ นางสิริลักษณ์ ศรีนุรจน์ นวธ.ชำนาญการ ลงพื้นที่ ประสาน​ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) จังหวัดอุดรธานี

- การดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรม บ้านพิพิธภัณฑ์ ม.13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานีและ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share