กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๒

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วธจ.กส. มอบหมายให้ ทีมงาน นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมขนคุณธรรม เพื่อหารือกับชุมชนในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒรธรรม


วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

  นางศุภาวี บำรุงศักดิ์  วธจ.กส. มอบหมายให้ ทีมงาน นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมขนคุณธรรม เพื่อหารือกับชุมชนในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒรธรรม โดยเริ่มจากพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรม วัดประสิทธิ์ไชยาราม อ.เมืองกาฬสินธุ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share