กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๒

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัยวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ให้นายอับดุลฆอปา มะมิง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวสารีนา ยูโซะ อาสาสมัครวัฒนธรรมอำเภอเบตง ร่วมกับอำเภอคุณธรรมและชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบบ้านบ่อน้ำร้อน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share