กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๒

ชุมคุณธรรมฯ วัดทุ่งห้า ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ชุมคุณธรรมฯ วัดทุ่งห้า ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ รูป/คน

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share