กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดธงหงษ์ ตำบลกะเฉด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมวัดธงหงษ์ ตำบลกะเฉด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญวันออกพรรษา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดศาลาวัด และบริเวณโดยรอบวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ข้อมูลและภาพโดย นายสายัณห์ สวัสดิ์สุนทร ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกะเฉด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share