กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองหมวย จัดกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒.


ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองหมวย จัดกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒. ดังนี้

๑.การทำบุญ ตักบาตร ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๒

๒.จัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดชุมชน วัด ศาสนสถาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ในวันที่  ๑๔  ต.ค. ๖๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share