กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)


๑๖ ตุลาคม​ ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางจรัสศรี  ราชาเดช นวธ.ชำนาญการ และคณะฯ ลงพื้นที่ประสาน​งาน ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

 - ชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ : บ้านคีรีวงกต หมู่ ๔ ตำบลนาแค อำเภอนายูง

 - องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ : เทศบาลตำบลนายูง ตำบลนายูง อำเภอนายูง

 

 ข่าว/ภาพ : นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ นวธ.ชำนาญการ นายพลากร ผาจวง  จนท.ปฏิบัติงานพิธีฯ

นายอนุพงษ์ แก้ววันนา นักวิชาการวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share