กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดพลงตาเอี่ยมจัดกิจกรรมประเพณีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดพลงตาเอี่ยมจัดกิจกรรมประเพณีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพลงตาเอี่ยม  ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง    มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

 

ภาพและข้อมูลโดย นางกัญชลิกา เตมีประเสริฐกิจ  เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอวังจันทร์

รายงานโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share