กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จัดงานบุญประเพณี กฐินไร้ซอง ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จัดงานบุญประเพณี กฐินไร้ซอง  ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดย น.ส.พัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายให้  น.ส.พรทิพา พรรณสมบัติ ผ.อ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับนางวิริยา แก่นปัดชา ประธานเครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู ร่วมส่งเสริม สืบสานประเพณีฮีต ๑๒ งานกฐิน ดังนี้

-กฐินไร้ซอง ลดโลกร้อน

-ลดกระดาษ ลดต้นทุน

-งานบุญประเพณี กฐินปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข

-ความสามัคคีของพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share