กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตำบลเชียงแหว จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


28 ต.ค. 2562 เวลา 09.30 น.

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตำบลเชียงแหว จำนวน 13 หมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี เป็น

ประธานในพิธี พระโสภณพุทธิธาดา ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี/เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหว และคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง

กำนันตำบลเชียงแหว ผู้ใหญ่บ้านทุกบ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลเชียงแหว ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ วัดศรีแก้ว ม.3 บ้านหมากบ้า ตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

รายงาน : นายสนธยา อุดชาชน  ผู้นำชุมชน/กำนันตำบลเชียงแหว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share