กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑๑/๒๕๖๒

ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ อำเภอวังทอง ให้การต้อนรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ในการเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรม


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

     ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ อำเภอวังทอง ให้การต้อนรับคณะเยาวชน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ในการเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรม โดยมีการสาธิตให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพ การเยี่ยมชมบ้านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์บ้านเกาะแก้วประชานุรักษ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share