กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๑/๒๕๖๒

อันซีน "บ้านน้ำจวง" เที่ยวน้ำตกตาดปลากั้ง ชมนาขั้นบันได


     ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งกำลังเต็มไปด้วยความสดชื่น โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่สวยงาม ในยามเช้านักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมทะเลหมอก และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้า ที่มีความสวยงามจนหลายคนตั้งสมญานามว่า "ซาปาเมืองไทย@ บ้านน้ำจวง" นอกจากนี้ยังมี อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านน้ำจวง ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง เที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง ที่หลายคนชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยรองจากน้ำตกทีลอซู และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายที่น่าไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวปีนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share